Kódování kresby

Systém GROMA umožňuje automatizované vytváření liniové kresby na základě kódů u bodů.

Algoritmus kódování je pevně předepsán, ale konkrétní kódy pro jednotlivé linie a funkce lze měnit v konfiguraci programu (příkaz Soubor->Nastavení->Kódování: Nastavení kódování kresby).

Algoritmus vytváření kresby

Pro vytvoření kódové kresby je třeba, aby na jednotlivých bodech byly uloženy alfanumerické kódy, které definují předpis kresby. Kódů může být na bodě více a oddělují se mezerami.

Každý kód se skládá z kódu prvku a nepovinného řídícího kódu.

Kódy prvku

Kód prvku znamená alfanumerické jednoznakové nebo víceznakové označení prvku, pod nímž je prvek definován v tabulce prvků. Název je vhodné volit co nejkratší z důvodu kódování v terénu (obvykle postačí jednoznakový název). Název nesmí kolidovat s názvy řídících kódů.

Řídící kódy

Řídící kódy definují akci, která se vztahuje k příslušnému prvku definovanému kódem prvku. Jsou definovány tři akce:

  • Start prvku: start nového prvku (začátek nové linie)

  • Ukončení prvku: ukončení prvku (konec linie)

  • Uzavření prvku: ukončení prvku a uzavření na první bod

Řídící kódy se připojují bezprostředně za kódy prvku bez oddělovací mezery. Jsou definovány jako alfanumerické jednoznakové nebo víceznakové identifikátory. Název je vhodné volit co nejkratší z důvodu kódování v terénu (obvykle postačí jednoznakový název). Název nesmí kolidovat s názvy prvků.

Definujete-li v tabulce prvků např. linii s označením A a řídící kód pro začátek linie např. jako S, potom kód AS znamená začátek linie A a samotný kód A bez řídícího kódu znamená pokračování linie A.

Kódy prvku označují typ prvku dle definiční tabulky, nikoli konkrétní název prvku. V jednom okamžiku tedy může být rozpracováno např. několik linií typu A. Jestliže program narazí na kód požadující napojení bodu na linii A, připojí jej k poslední definované linii typu A. K ostatním liniím téhož typu se postupně vrací vždy po ukončení poslední linie.

Definujete-li tedy celé nastavení kódů např. takto:

Tabulka 16.1. Řídící kódy

Typ kóduDefinice
Začátek linieS
Konec linieK
Uzavření linieU

Tabulka 16.2. Uživatelské prvky

Typ prvkuNázevVrstva
LinieA10
LinieB11

Tabulka 16.3. Vzorové kódy

BodKódPopis
1ASStart linie typu A
2APokračování linie typu A z bodu 1
3A BSPokračování linie typu A z bodu 2, start linie typu B
4B BSPokračování linie typu B z bodu 3, start další linie typu B
5BK AUkončení linie typu B z bodu 4 a pokračování linie typu A z bodu 3
6BPokračování předchozí linie typu B z bodu 4
7AUUzavření a ukončení linie typu A z bodu 5
8BKUkončení linie typu B z bodu 6