Vytvořit kódovou kresbu

Po zvolení tohoto příkazu bude automaticky vytvořena kresba na základě grafických kódů uvedených u bodů v seznamu souřadnic s využitím zadané definice kódové kresby. Více o kódové kresbě můžete nalézt v kapitole Kódování kresby.