Šířka formátovaných údajů

Za označení datové položky lze do lomených závorek zadat požadovanou šířku formátované hodnoty (požadovaný počet znaků). Nezadáte-li šířku, údaj bude mít minimální nutný počet znaků.

Obsahuje-li předpis formátu text <X:12>, bude výsledný zformátovaný text na příslušné pozici obsahovat souřadnici X v šířce 12 znaků. Údaj bude zarovnán zprava a zleva doplněn mezerami.

Doplnění nulami

Chcete-li, aby byl údaj namísto mezer zleva doplněn nulami, napište jako první znak šířky číslici 0 (tedy např. <X:012>

Přesná šířka - oříznutí

Pokud šířka formátovaného údaje překročí počet znaků zadaný v předpisu formátu, šířka formátu bude automaticky zvětšena a údaj bude zobrazen celý. Přejete-li si z nějakého důvodu striktně zachovat definovanou šířku, zadejte jako první znak šířky znak #, tedy např. <X:#8:4>. V takovém případě bude formátovaný údaj oříznut zleva nebo zprava (dle způsobu zarovnání) na požadovanou šířku.

Znaménko

Přejete-li si, aby bylo u hodnoty uvedeno vždy znaménko, a to i v případě kladných hodnot, zadejte jako první znak šířky znak +, tedy např. <X:+12:4>. V takovém případě bude formátovaný údaj vždy obsahovat kladné nebo záporné znaménko.

Zarovnání

Dle typu údaje program automaticky volí mezi zarovnáním zleva a zprava. Pokud si přejete explicitně určit typ zarovnání, zadejte jako první znak šířky písmeno L pro zarovnání zleva nebo písmeno R pro zarovnání zleva, tedy např. <X:L12:4>.