Počet desetinných míst

Za šířku údaje můžete za další dvojtečku definovat požadovaný počet desetinných míst.

Chcete-li tedy formátovat souřadnici X na šířku 12 znaků a 4 desetinná místa, napište do předpisu formátu text <X:12:4>.

Nedefinujete-li počet desetinných míst, program GROMA použije implicitní formát, tj. čísla a předčíslí celočíselně, ostatní dle nastavení v Soubor->Nastavení->Vstupní/výstupní formát souřadnic.