Kresba

Soubory typu DXF

Chcete-li přenést grafiku z programu GROMA do jiného grafického programu, můžete k tomu použít standardní výměnný formát DXF (Data Exchange Format). Obrázky v tomto formátu umí importovat většina grafických systémů (včetně systémů MicroStation, AutoCAD, atd.). Před exportem grafiky do tohoto formátu je nejprve třeba nastavit parametry v dialogovém okně Soubor->Nastavení->DXF. Zde musíte definovat, zda chcete do souboru zapsat i hlavičku (některé programy, např. MicroStation, ji potřebují pro správné umístění elementů do vrstev), zda chcete zaměnit souřadnice X a Y, atd. Podrobně jsou nastavení parametrů popsána v referenční příručce.

Do souboru DXF jsou elementy uloženy do těch vrstev, které jsou pro příslušný pohled nastaveny. Vrstvy, které jsou v pohledu vypnuty, nebudou uloženy ani do souboru DXF. V DXF souboru budou tedy pouze ty elementy, které jsou v aktivním okně viditelné. Výjimku tvoří pouze křížky čtvercové sítě, které se do DXF souboru neukládají.