Test komunikace

Po nastavení přenosových parametrů pro digitální planimetr lze otestovat, zda zařízení posílá data do počítače. Příkazem Nastavení->Test vstupu zobrazíte okénko, v němž se po stisknutí odečítacího tlačítka na planimetru zobrazují přijatá data. Pokud se po stisku tlačítka v modulu nic nezobrazí, jsou nesprávně nastaveny přenosové parametry, nebo je na planimetru vypnuté posílání údajů na sériový port.

Poznámka

Okno Test komunikace je určeno pouze pro digitální planimetry, vstup z digitizéru se v něm nezobrazuje.

Pokud jsou všechna nastavení v pořádku, po stisknutí odečítacího tlačítka na digitalizačním zařízení se objeví odečtené grafické souřadnice v okně modulu (v okénkách x' a y').