Odečítání bodů

Byl-li určen dostatečný počet identických bodů, po odečtení bodu z grafické předlohy program automaticky zobrazí výsledné transformované souřadnice v rámečku Odečtený bod.

Takto určené souřadnice můžete přenášet do systému GROMA na libovolné místo, na němž je zobrazeno tlačítko pro grafické odečítání bodů. Pokud toto tlačítko zapnete (tlačítko stiskněte, zůstane stisknuté a kroužek s křížkem se zobrazí červeně), budou po odečtení transformované souřadnice vyplněny do příslušných vstupních okének.

Takto lze odečítat souřadnice při přidávání bodů do seznamu souřadnic, nebo přímo v jednotlivých výpočetních úlohách.

Dialogové okno digitalizačního modulu nesmí být během digitalizace uzavřeno, ale po zadání identických bodů je můžete pomocí ikony minimalizovat, aby zbytečně nezabíralo místo na ploše programu.

Pokud pro digitalizaci používáte digitizér, lze zapnout přepínač Souvislé snímání. Modul bude automaticky posílat do systému GROMA souřadnice bodů, pohnete-li kurzorem o vzdálenost zadanou ve vstupním okénku Krok.