Kalibrace digitalizačního zařízení

Před každou digitalizací je třeba provést kalibraci digitalizačního zařízení. Kalibrace spočívá v určení identických bodů, pomocí nichž budou grafické souřadnice transformovány na reálné. Postup zadávání identických bodů je stejný, jako u transformace souřadnic:

  1. Zvolte požadovaný typ transformace. Pro grafické předlohy je vhodnější afinní transformace, která má dvě různá měřítka ve směrech X a Y (na rozdíl od podobnostní transformace, která má ve všech směrech stejné měřítko zkreslení). Pro podobnostní transformaci jsou třeba minimálně dva identické body, pro afinní transformaci tři. Pro spolehlivé výsledky digitalizace je vhodné mít vždy alespoň 1-2 identické body navíc.

  2. Zadejte skutečné souřadnice identických bodů do okének X a Y, nejlépe přetažením myší ze seznamu souřadnic.

  3. Odečtěte grafické souřadnice na digitalizačním zařízení. Tyto souřadnice se zobrazí v okénkách x' a y'.

  4. Přidejte bod do seznamu identických bodů stisknutím tlačítka (Přidat).

V seznamu identických bodů lze jednotlivé body vypínat a zapínat pomocí zaškrtávacího okénka na začátku každého řádku. Pokud chcete bod ze seznamu úplně vypustit, stiskněte tlačítko (Ubrat)

Protokol o kalibraci lze prohlédnout a uložit po stisknutí tlačítka (Protokol).

Chcete-li začít transformaci nového podkladu, stiskněte tlačítko (Nová transformace).