Určování ploch

Pokud nepotřebujete přímo souřadnice bodů, ale stačí vám určení plochy, můžete použít zkrácenou kalibraci digitizéru bez identických bodů, pouze pomocí známých délek. V takovém případě postupujte následujícím způsobem:

  1. Zaškrtněte v okně pro digitalizaci volbu Přímé odečítání.

  2. Stiskněte tlačítko (Kalibrace).

  3. Do zobrazeného dialogového okna zadejte skutečnou hodnotu délky mezi dvěma body, a to jak ve vodorovném tak ve svislém směru.

  4. Stiskněte tlačítko (Ukázat délku) a ukažte oba koncové body délek na digitalizačním zařízení. V dialogovém okně se zobrazí měřené délky (v grafických souřadnicích předlohy).

  5. Stiskněte tlačítko (OK). Tím je zkrácená kalibrace dokončena.

Nyní bude digitizér poskytovat souřadnice v místním systému, ale ve správním měřítku, lze je tedy použít např. pro určování výměr.