Odstranění identických bodů

Tento příkaz zobrazí dialogové okno, které slouží k vyhledání, případně odstranění bodů, které mají různá čísla, ale totožné nebo blízké souřadnice.

V okně se zadá název testovaného souboru a tolerance (mezní rozdíl v souřadnici), která určuje, kdy mají být body považovány za totožné.

Pokud zapnete volbu Pouze do protokolu, program zapíše seznam identických bodů do protokolu, ale testovaný soubor ponechá beze změny. Je-li tato volba vypnuta, program v závislosti na nastavení jeden z identických bodů ze seznamu odstraní. Můžete zvolit, zda má v seznamu zůstat bod s nižším číslem, nebo s nižším předčíslím.

Zapnete-li volbu Ignorovat výšku, bude program identitu posuzovat pouze podle souřadnic X a Y, souřadnici Z bude při testu ignorovat.