Kapitola 23. Práce s referenční příručkou

Referenční příručka obsahuje seznam všech dostupných příkazů z menu programu GROMA. U všech příkazů je stručně popsána jejich funkce. Podrobný popis lze nalézt v příslušné kapitole uživatelské příručky.

Některé příkazy z menu lze vyvolat zkráceně pomocí tlačítek na Liště nástrojů, umístěné pod hlavním menu. U těchto příkazů bude v levém sloupci (pod jejich názvem v menu) zobrazeno příslušné tlačítko lišty nástrojů.