Výpočet výšky stanoviska

Výpočet výšky stanoviska

Toto dialogové okno slouží pro samostatný trigonometrický výpočet výšky stanoviska. Ovládá se stejně, jako okno pro volné stanovisko, zadávají se však do něj pouze údaje pro výškový výpočet (souřadnice stanoviska, výška stroje souřadnice a výšky orientací, výšky cíle na orientacích a převýšení nebo zenitové úhly).

Dialogové okno umožňuje zadávat zenitové úhly (Z) i převýšení (dH), pro každou orientaci zadejte pouze ten údaj, který máte k dispozici.