Vyrovnání na přímku

Vyrovnání na přímku

V této úloze lze určovat souřadnice pravoúhlého průmětu bodu na přímku (patu kolmice spuštěné ze zadaného bodu na přímku).

Do výpočetního okna zadáte souřadnice počátečního a koncového bodu přímky a souřadnice vyrovnávaného bodu. Program spustí z vyrovnávaného bodu normálu na danou přímku, vypočte souřadnice průsečíku této normály a dané přímky (paty kolmice), a vzdálenost promítaného bodu od tohoto průsečíku (vzdálenost bodu od přímky).

Vypočtenou patu kolmice můžete běžným způsobem přenést do seznamu souřadnic.

Vypočtené body lze uložit do aktivního seznamu souřadnic stisknutím tlačítka (Uložit).