Vyrovnání na kružnici

Vyrovnání na kružnici

V této úloze lze určovat souřadnice středového průmětu bodu na přímku (bod na kružnici nejbližší zadanému bodu, neboli průsečík spojnice zadaný bod - střed kružnice s kružnicí).

Do výpočetního okna zadáte postupně tři body definující kružnici a souřadnice vyrovnávaného bodu. Program vypočte souřadnice středového průmětu zadaného bodu na kružnici a vzdálenost promítaného bodu od kružnice.

Vypočtený bod můžete běžným způsobem přenést do seznamu souřadnic.

Vypočtené body lze uložit do aktivního seznamu souřadnic stisknutím tlačítka (Uložit).