Výškový pořad

Dialogové okno slouží pro výpočet výškového pořadu. Vzhled okna i zadávání je obdobné jako u polygonového pořadu, zadávají se však pouze údaje nutné pro výškový výpočet. Polohový výpočet se neprovádí.