Volné stanovisko

Volné stanovisko

Tato úloha slouží k výpočtu souřadnic stanoviska, na němž byly měřeny směry nebo směry a délky na známé body. Byly-li měřeny pouze směry, souřadnice stanoviska jsou vypočteny protínáním zpět s vyrovnáním MNČ, byly-li měřeny i délky, program souřadnice vypočte shodnostní nebo podobnostní transformací. V tomto případě si můžete zvolit typ transformace a po stisknutí tlačítka (Klíč) prohlédnout výsledný transformační klíč.

Po výpočtu program v seznamu orientací zobrazí opravy směrů, popř. i vzdáleností na orientační směry.

Důležité

Jestliže byly na některé body zaměřeny směry a délky, a na některé pouze směry, program při výpočtu chybějící délky dopočte z měřených hodnot, a dále je použije pro vlastní výpočet volného stanoviska. Pokud si nepřejete, aby program chybějící délky dopočítával, můžete tuto vlastnost vypnout v Soubor->Nastavení->Výpočty.

Z matematického hlediska je nejkorektnější způsob výpočtu takovéhoto volného stanoviska pomocí vyrovnání nestejnorodých měření na základě středních chyb směrů a délek. Tuto možnost poskytuje demonstrační verze modulu pro vyrovnání rovinných sítí, která je standardně dodávána se systémem GROMA. Tato demonstrační verze umožňuje exaktní vyrovnání volného stanoviska s libovolným počtem orientací. Aby výpočet proběhl, musí mít všechny orientace nastavenu charakteristiku Pevný bod a určovaný bod charakteristiku Volný (demonstrační verze umožňuje určení pouze dvou neznámých).

Dialogové okno umožňuje i výpočet tzv. rajónu s orientací na určovaném bodě (tj. na volném stanovisku je měřen směr a délka na jeden orientační bod a pouze směr na druhý orientační bod). Za určité konfigurace těchto bodů však dochází k nejednoznačnosti výpočtu (konfigurace má dvě řešení). Potom vám program umožní zvolit si jedno z obou možných řešení. Správné řešení můžete zvolit i na základě kontrolní kresby.

Vypočtené body lze uložit do aktivního seznamu souřadnic stisknutím tlačítka (Uložit).