Soubor kontrolních oměrných

Soubor kontrolních oměrných

Dialogové okno slouží k otestování celého souboru kontrolních oměrných najednou. Do okna se jednotlivé oměrné přidávají z úlohy <Kontrolní oměrné> tlačítkem (Přidat do souboru). Jednotlivé oměrné lze vypouštět tlačítkem (Ubrat). Po stisknutí tlačítka (Výpočet) program zpracuje celý soubor oměrných a výsledek zpracování (skutečné a mezní rozdíly, celkové vyhodnocení souboru) uloží do protokolu. Při výpočtu jsou oměrné seřazeny podle čísel bodů a soubor je zkontrolován, zda neobsahuje duplicitní oměrné.

Seznam oměrných lze řadit kliknutím na záhlaví libovolného sloupce. Po prvním kliknutí bude seznam seřazen podle zvoleného sloupce vzestupně, při druhém sestupně. Při řazení podle velikosti odchylky je seznam seřazen podle absolutních hodnot, takže lze snadno seznam seřadit podle velikosti odchylek bez ohledu na jejich znaménko. Snadno lze takto v seznamu najít oměrné s největšími rozdíly.

Pomocí tlačítka (Zapsat zápisník do protokolu) bude v protokolu vytvořen zápisník měření kontrolních oměrných, vygenerovaný dle zadaných oměrných.

Po stisknutí tlačítka (Aktualizovat souřadnice) program aktualizuje všechny vstupní souřadnice z otevřených seznamů souřadnic (v závislosti na nastaveném způsobu vyhledávání bodů v seznamech). Při změně vstupních souřadnic tedy není třeba zadávat celou úlohu znovu, lze v hotovém zadání pouze doplnit aktuální souřadnice.

Tabulka 11.6. Volby výpočtu souboru kontrolních oměrných

Použít kód kvality z redukcíJe-li zapnut tento přepínač, bude program při výpočtu ignorovat kódy kvality koncových bodů oměrných, a mezní odchylky pro testování dle předpisů pro katastr nemovitostí vypočte podle kódu kvality, nastaveného v liště nastavení v hlavním okně aplikace. Je-li přepínač vypnutý, počítá se mezní odchylka v závislosti na kódu kvality koncového bodu s nižší kvalitou.

Celý soubor lze uložit na disk po stisknutí tlačítka (Uložit) a později načíst z disku pomocí tlačítka (Načíst).