Kontrolní oměrné

Kontrolní oměrné

Dialogové okno slouží k výpočtu kontrolních oměrných ze souřadnic a k porovnání s měřenými hodnotami. Ovládání je shodné s ostatními úlohami.

V dialogovém okně postupně zadáváte souřadnice bodů a vzdálenosti od předchozího bodu. Program zobrazí a uloží do protokolu seznam bodů, vzdálenosti měřené a vypočtené ze souřadnic a jejich rozdíly.

Tip

Stisknete-li klávesu <Enter> na vstupním řádku s délkou, program automaticky zadané údaje přidá do seznamu a pro další vstup nastaví jako aktivní řádek s číslem bodu.

Tip

Ponecháte-li okénko pro měřenou délku prázdné, nebo zadáte-li místo měřené délky hodnotu 0, oměrná nebude kontrolována a v protokolu se u ní objeví text "Nelze měřit".

Tabulka 11.5. Volby výpočtu kontrolních oměrných

Použít kód kvality z redukcíJe-li zapnut tento přepínač, bude program při výpočtu ignorovat kódy kvality koncových bodů oměrných, a mezní odchylky pro testování dle předpisů pro katastr nemovitostí vypočte podle kódu kvality, nastaveného v liště nastavení v hlavním okně aplikace. Je-li přepínač vypnutý, počítá se mezní odchylka v závislosti na kódu kvality koncového bodu s nižší kvalitou.

Po zadání bodu program vypočte hodnotu oměrné ze souřadnic a zobrazí ji v editačním okně.

Po stisknutí tlačítka (Aktualizovat souřadnice) program aktualizuje všechny vstupní souřadnice z otevřených seznamů souřadnic (v závislosti na nastaveném způsobu vyhledávání bodů v seznamech). Při změně vstupních souřadnic tedy není třeba zadávat celou úlohu znovu, lze v hotovém zadání pouze doplnit aktuální souřadnice.

Přejete-li si provést kontrolu celého souboru kontrolních oměrných, stiskněte po výpočtu tlačítko (Přidat do souboru). Zobrazené kontrolní oměrné budou přidány do seznamu oměrných v níže popsané úloze Seznam kontrolních oměrných (pokud tato úloha nebyla otevřena, program ji automaticky otevře).