Seznam dlužníků


Firma IČO Suma Splatnost
IRG geodeti 69374538 16 564.00 Kč 30.04.2002
Mojmír Homola 11195258 6 615.00 Kč 06.03.2002
Geodetické práce spol. s r.o., p. Kraft 26201470 32 314.00 Kč 11.06.2001

Upozornění:
Upozorňujeme všechny dlužníky, že veškeré nezaplacené programové vybavení zůstává majetkem firmy Geoline, spol. s r.o., používají je tedy neoprávněně a vystavují se nebezpečí postihu za nelegální využití software dle autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským).