Informacije za korisnike

Skidanje aktuelne verzije sistema GROMA

Poslije popunjavanja dole navedenog formulara možete skinut aktuelnu verziju sistema Groma.

Spisak poravki i uređenja je naveden niže.

Posljednja verzija je 8.0.7 (8.11.2006).

Upozorenje Sistem Groma će radit samo sa ključem Sentinel SuperPro, Sentinel SuperProNet i NetSentinel C. Se staršími typy klíčů (Sentinel Pro a NetSentinel Pro) program će proteći u demonstracionom režimu.  Tip ključa možete provjerit na njegovom omotu (na zadnjoj strani ključa u gornjem dijelu je plastičan naziv Rainbow a sa donje strane je tip ključa).

U slučaju starijih verzija ključeva poslat ćemo instalaciju na željenu adresu mailom.

 

Mrežna verzija Kod korištenja mrežne verzije je nužno poslije instalacije u konfiguracionom fajlu NETWORK.INI zamjenit u sekciji [General] stavku Network=0 na Network=1.  Dalje, treba da namjestite ispravan tip mrežnog ključa u stavki KeyType. Ova instalacije će sarađivat samo sa ključem SuperProNet ili NetC. Fajl NETWORK.INI je smješten u glavnom adresaru sistema Groma.

 

Informacije o korisniku
Serijski broj:
E-mail: