Referens lista

Ovaj spisak sadrži jedan dio firmi korisnika sistema GROMA.

Spisak je napravljen tako da bi pokazao korisnike iz više oblasti gdje se sistem GROMA uspješno koristi.

Spisak je napravljen po abecedi.

 • Agencija GEOID Tuzla
 • Agencija GEOING Tuzla
 • Energoinvest-HIGRA Sarajevo
 • Enes Iskrić Gradačac
 • Fadil Gradačac
 • Kantonalna/županijska uprava Bugojno
 • Katastar Gradačac-mrežna verzija
 • Katastar Istočno Sarajevo
 • Katastar Kladanj
 • Katastar općine Centar-Sarajevo
 • Katastar Orašje
 • Katastar Tuzla
 • Katastar Visoko
 • Katastar Jajce
 • ODJ Vodovod Pale
 • Zavod za urbanizam Tuzla
 • VYKON d.o.o. Sarajevo